Józefosław

Różaniec Rodziców

6 marca 2015

Różaniec Rodziców za dzieci

Na czym polega uczestnictwo w Różańcu Rodziców za dzieci?

Różaniec rodziców jest modlitwa wspólnotową, opartą o zasady Żywego Różańca. Rodzice skupieni w tzw. Różach różańcowych modlą się za swoje dzieci oraz dzieci innych członków róży. Uczestnictwo w Różańcu Rodziców polega na odmawianiu codziennie, o dowolnej porze, jednej wyznaczonej na dany miesiąc dziesiątki Różańca (zajmuje to około 4 minut), a ponieważ do jednej Róży należy 20 osób – codziennie za nasze dzieci jest odmawiamy cały Różaniec. Kolejność odmawianych części jest następująca: 1 – Radosne, 2 – Światła, 3 – Bolesne, 4 – Chwalebne. Zmiana tajemnicy odbywa się zawsze pierwszego dnia miesiąca i jest to kolejna tajemnica danej części Różańca lub pierwsza z części następnej, jeśli odmawiało się ostatnią. Pierwsza tajemnica Części Radosnej Różańca wiąże się również z odmówieniem początku całego Różańca tj Wierzę, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Różaniec Rodziców zasadniczo nie wiąże się ze spotkaniami, lecz polega na modlitwie w łączności duchowej z innymi rodzicami odmawianej w tych samych, określonych intencjach. Ta modlitwa obejmuje również chrześniaków i dzieci adoptowane duchowo. Główną Patronką tego dzieła jest Matka Boża Oliwska. Poszczególne Róże obierają też własnych patronów i mogą organizować własne spotkania.

Prowadzeniem danej róży zajmuje się animator – jest najczęściej osobą, która tę Różę zakłada. Systematycznie kontaktuje się z członkami, wyznacza dla każdego tajemnicę Różańca na dany miesiąc i od czasu do czasu pyta o wierność modlitwie – by zapewnić o niej wszystkich rodziców, którzy w tym względzie przecież na siebie wzajemnie liczą. Nie jest grzechem niechcący czasem zapomnieć o odmówieniu wyznaczonej dziesiątki za dzieci, ale staramy się wiernie trwać w modlitwie, gdy zlicza na nas inni rodzice. Jeśli zapomnimy lub jakieś wyjątkowe okoliczności uniemożliwią nam modlitwę – wówczas nasze dzieci są objęte stałą modlitwą innych rodziców.

Normalną sprawą jest, że każdy z rodziców ma jakieś jeszcze swoje szczególne intencje odnośnie własnych dzieci wynikające z danej sytuacji. Czasami rodzice proszą o szczególne wsparcie rodziców z róży w jakiejś istotnej dla nich sprawie.

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-4 minuty.

Jak rozpocząć uczestnictwo w Różańcu Rodziców?

 1. Zgłosić chęć uczestnictwa za pomocą poczty elektronicznej (adres poniżej)lub bezpośrednio do animatora, ewentualnie założyć własną Różę – co wcale nie jest trudne
 2. Zapoznać się z intencjami całego dzieła (poniżej) oraz przyjąć je w sercu
 3. Odmówić Akt zawierzenia (poniżej)
 4. Rozpocząć codzienną modlitwę wyznaczona przez animatora dziesiątką Różańca

Stałe Intencje ( za www.rozaniecrodzicow.pl ):

 • prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
 • Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
 • Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
 • O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.
 • w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego

Akt Zawierzenia

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju

Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz ich do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc miłość i pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. AMEN

Co zyskujemy?

 1. Szczególną opiekę Matki Bożej nad naszymi dziećmi – obdarowujemy dzieci modlitwą i mamy pewność, że są nią otoczone także przez innych rodziców.
 2. Wypełnienie IV przykazania, a także zobowiązań płynących z podjęcia się roli chrzestnego rodzica.
 3. Sami rozwijamy relację z Bogiem poprzez regularną modlitwę i zawierzenie.

Kto jest zaproszony do uczestnictwa w Różańcu Rodziców? (za www.rozaniecrodzicow.pl )

 1. rodzice naturalni,
 2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
 3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
 4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
 5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych
 6. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska
 7. osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy

Różaniec Rodziców w Józefosławiu

Pierwsza Róża w Józefosławiu powstała w październiku 2013 r. obierając sobie za szczególnego patrona św. Józefa. Kolejna, pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy rozpoczęła modlitwę w listopadzie 2013r.

Obecnie w naszej parafii działają następujące Róże:

 1. św Józefa
 2. św. Antoniego z Padwy
 3. św. Jana Pawła II
 4. św. Andrzeja Boboli
 5. św. Charbela
 6. św. Joanny Beretty Molli I
 7. św. Joanny Beretty Molli II
 8. św. Michała Archanioła
 9. św. Ojca Pio – w trakcie tworzenia

Rodzice należący do Róż w Józefosławiu rekrutują się z różnych wspólnot katolickich – Domowego Kościoła, Odnowy w Duchu Świętym, Świeckich Dominikanów, niektórzy nie są związani z żadnych ruchem; mieszkają w Józefosławiu, a także na terenach innych parafii, są w różnym wieku. Wspólnie modlą się zarówno matki, jak i ojcowie oraz wiele małżeństw. Spotkania wszystkich Róż odbywają się zwykle raz lub dwa razy do roku i są przeważnie połączone z formacją oraz agapą. Świętem patronalnym Różańca Rodziców jest 8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – tego dnia odnawiamy Akt Zawierzenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: roza.jozefoslaw@gmail.com

Więcej informacji, materiały formacyjne, rozważania oraz świadectwa na str. www.rozaniecrodzicow.pl