Józefosław

Różaniec Rodziców

6 marca 2015

Różaniec Rodziców za dzieci

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: roza.jozefoslaw@gmail.com

Różaniec Rodziców powstał w 2001 roku w Gdańsku. Skupia rodziców, którzy wspólnie modlą się za swoje dzieci. Uczestnictwo w Różańcu Rodziców polega na odmawianiu codziennie, o dowolnej porze, jednej wyznaczonej na dany miesiąc dziesiątki Różańca (zajmuje to około 5 minut), a ponieważ do jednej Róży należy 20 osób – codziennie za nasze dzieci jest odmawiamy cały Różaniec. Kolejność odmawianych części jest następująca: 1 – Radosne, 2- Światła, 3- Bolesne, 4 – Chwalebne. Zmiana tajemnicy odbywa się zawsze pierwszego dnia miesiąca i jest to zwykle kolejna tajemnica danej części różańca lub pierwsza z części następnej, jeśli odmawiało się ostatnią. Pierwsza tajemnica Części Radosnej Różańca wiąże się również z odmówieniem początku całego Różańca tj Wierzę, Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu.

Różaniec Rodziców zasadniczo nie wiąże się ze spotkaniami, lecz polega na modlitwie w łączności duchowej z innymi rodzicami odmawianej w tych samych, określonych intencjach. Ta modlitwa obejmuje również chrześniaków i dzieci adoptowane duchowo. Główną Patronką tego dzieła jest Matka Boża Oliwska. Poszczególne Róże obierają też własnych patronów.

Prowadzeniem danej róży zajmuje się animator – jest najczęściej osobą, która tę Różę zakłada. Systematycznie kontaktuje się z członkami, wyznacza dla każdego tajemnicę Różańca na dany miesiąc i od czasu do czasu pyta o wierność modlitwie – by zapewnić o niej wszystkich rodziców, którzy w tym względzie przecież na siebie wzajemnie liczą. Nie jest grzechem niechcący zapomnieć raz czy drugi o odmówieniu wyznaczonej dziesiątki za dzieci, ale raczej staramy się nie zapominać, bo liczą na nas także inni. Jeśli zapomnimy lub jakieś wyjątkowe okoliczności uniemożliwią nam modlitwę – wówczas nasze dzieci są objęte stałą modlitwą innych rodziców. Pora odmawiania naszej dziesiątki jest całkowicie dowolna – ważne by zmieścić się w czasie od 00 do 24 – tak jak trwa doba. Wielu rodziców modli się po prostu w drodze do pracy.

Normalną sprawą jest, że każdy z rodziców ma jakieś jeszcze swoje szczególne intencje odnośnie własnych dzieci wynikające z danej sytuacji. Czasami rodzice proszą o szczególne wsparcie rodziców z róży w jakiejś istotnej dla nich sprawie.

Więcej o Różańcu Rodziców

Stałe intencje Różańca Rodziców:
– o ochronę naszych dzieci przed konsekwencjami grzechów rodziców;
– o pełnię błogosławieństwa Bożego dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko, w którym najlepiej się będą rozwijać);
– o uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki mogą dosięgnąć nasze dzieci;
– o rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczało jej zbawiennych skutków;
– w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

AKT ZAWIERZENIA:

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju!

Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz ich do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc miłość i pokój jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy Miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości. AMEN

 

Różaniec Rodziców w Józefosławiu

Pierwsza Róża w Józefosławiu powstała w październiku 2013 r. obierając sobie za szczególnego patrona św. Józefa. Kolejna, pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy rozpoczęła modlitwę w listopadzie 2013r. W październiku 2014 roku odbyło się spotkanie Róż połączone z konferencją na temat Różańca wygłoszoną przez o.Dariusza Kantypowicza OP. Owocem tego spotkania było utworzenie dwóch kolejnych Róż – św. Jana Pawła II i św. Andrzeja Boboli. Obecnie powstaje kolejna Róża, której szczególnym patronem jest św. Charbel. Rodzice należący do Róż w Józefosławiu rekrutują się z różnych wspólnot katolickich – Domowego Kościoła, Odnowy w Duchu Świętym, Świeckich Dominikanów, niektórzy nie są związani z żadnych ruchem; w większości mieszkają w Józefosławiu, a także na terenie innych parafii. Są także w różnym wieku, a niektóre nasze dzieci są już dorosłe. Róże w Józefosławiu skupiają zarówno matki, jak i ojców oraz wiele małżeństw. Aktualnie tą formą modlitwy objętych jest około 200 dzieci.

Relacja ze spotkania 17.10.2014 r.Ojciec Kantypowicz omówił List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae” Ojca świętego Jana Pawła II oraz trudności towarzyszące modlitwie różańcowej i sposoby radzenia sobie z nimi. Kaznodzieja w pierwszych słowach powiedział, że Różaniec stanowi streszczenie całej Ewangelii i jak czytamy w Liście zmierza do „kontemplacji piękna Oblicza Jezusa i doświadczenia głębi Jego miłości”. Jest modlitwą Chrystocentryczną, w której przewodniczką jest Maryja. W swojej katechezie Ojciec Kantypowicz przedstawił także praktyczne rady Papieża dotyczące odmawiania Różańca Świętego. Pierwsza z nich mówi o unikaniu mechanicznego odmawiania tej modlitwy, gdyż jest to modlitwa kontemplacyjna, która bez kontemplacji staje się niczym ciało bez duszy. Jan Paweł II zachęca więc by zapowiedzi danej Tajemnicy Różańca towarzyszyło wpatrywanie się w ikonę przedstawiająca daną tajemnicę, a także przywoływanie w pamięci krótkich fragmentów z Pisma Świętego odnoszących się do niej. Do odmawiania tajemnicy dobrze jest przejść dopiero po chwili ciszy. Zwornikiem modlitwy Zdrowaś Mario jest słowo Jezus. Po tym słowie nasz święty Papież proponuje dodać tzw. dopowiedzenie, które stanowi element medytacji. Przykładowo dla Tajemnicy Narodzenia dopowiedzenie może brzmieć: Jezus, który narodził się w Betlejem lub Jezus, któremu pokłon oddali trzej królowie. Dopowiedzenia mogą mieć także charakter bardziej abstrakcyjny czy teologiczny. Posługując się takim sposobem odmawiania Różańca drugą część modlitwy tj Święta Mario dodaje się dopiero do ostatniego Zdrowaś Mario w danej dziesiątce. Szczytem powinna być doksologia trynitarna czyli Chwała Ojcu, którą również dobrze jest w szczególny sposób uwypuklić np. przez śpiew, wzniesienie rąk czy pochylenie głowy. Chociaż trudno jest korzystać w pełni z rad Papieża z uwagi na nie zawsze sprzyjające okoliczności, jednak warto czynić to choćby częściowo lub od czasu do czasu.

Druga część konferencji dotyczyła przeszkód z jakimi borykamy się często w tej modlitwie oraz sposobów zaradzenia im. Ojciec Kantypowicz odniósł się do trudności jaką jest zniechęcenie podkreślając, że w rozwoju duchowym sprawą kluczową jest decyzja dotycząca modlitwy. Ojciec zwrócił uwagę także na to, że wszelkie zniechęcające nas myśli deprecjonujące naszą modlitwę lub podważające jej sens, pochodzą wprost od Złego i jako takie należy je odrzucać. Dominikanin mówił także o znaczeniu czasu i miejsca modlitwy, a także o tym, że Różaniec jest modlitwą, którą można modlić się zawsze i wszędzie. Przeciw znużeniu podczas modlitwy różańcowej Ojciec radził by uaktywnić ciało tj zmienić jego postawę np. wznieść ręce, uklęknąć, pospacerować podkreślając, że nie tylko duch wpływa na ciało, ale i postawa ciała ma wpływ na naszą modlitwę. Ostatnim punktem konferencji było odniesienie się do porażek w modlitwie np. zapominania, zaniedbania jako do sytuacji, które uczą nas pokory i powstawania z upadków i w tym sensie mogą być dla nas korzystne.

Druga część spotkania przebiegła w luźniejszej atmosferze – wysłuchaliśmy świadectwa kilku osób, które widzą pozytywne skutki tej modlitwy w zachowaniu i rozmaitych sprawach swoich dzieci. Po wspólnej modlitwie Tajemnicą Różańca odmówioną metodą zaproponowaną przez Jana Pawła II i błogosławieństwie, odbyła się agapa.