Józefosław

Sakrament chrztu świętego

17 grudnia 2019

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w niedziele oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy podczas Mszy Świętej o godz. 12.30.

Aby sporządzić akt chrztu świętego dziecka, należy zgłosić się do kancelarii na trzy tygodnie przed chrztem (nie ma konieczności wcześniejszego rezerwowanie terminu, ponieważ chrzcimy tyle dzieci, ile jest zgłoszonych) i przynieść następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
  • akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (nie mylić z aktem USC), jeśli ślub był zawierany poza naszą parafią (do wglądu). Jeśli zawierany był sakrament małżeństwa ze skutkami cywilnymi (tzw. ślub konkordatowy), wystarczy przynieść (do wglądu) wręczony przy okazji ślubu dokument cywilno-kościelny o zawarciu sakramentu małżeństwa
  • dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania
    (w wyjątkowych sytuacjach może być tylko chrzestny lub chrzestna; nie ma możliwości by chrzestnymi byli dwaj mężczyźni lub dwie kobiety).

Chrzestnym może zostać osoba ochrzczona i bierzmowana, która ukończyła 16 rok życia, ponadto uczestniczy w życiu Kościoła i nie żyje w stanie grzechu ciężkiego, czyli może przystępować do sakramentów świętych.

Jeśli chrzestni są spoza naszej parafii, to w dniu chrztu przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania, że mogą pełnić tę funkcję. Ponadto, jeśli rodzice chrzestni mieszkają daleko i utrudnione byłoby przekazanie im kartek do spowiedzi, to powinni wziąć je również ze swojej parafii zamieszkania.

Bezpośrednim przygotowaniem rodziców oraz chrzestnych jest konferencja przed chrztem. Konferencja odbywa się w sali Jana Pawła II za kościołem lub w sali pod zakrystią o godz. 19.00. Trwa około 45 minut.

TERMINY KONFERENCJI DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH

PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU DZIECKA W ROKU 2020

18 STYCZNIA

1 LUTEGO

15 LUTEGO

14 MARCA

28 MARCA

18 KWIETNIA

2 MAJA

16 MAJA

6 CZERWCA

20 CZERWCA

4 LIPCA

18 LIPCA

8 SIERPNIA

22 SIERPNIA

5 WRZEŚNIA

19 WRZEŚNIA

3 PAŹDZIERNIKA

17 PAŹDZIERNIKA

7 LISTOPADA

21 LISTOPADA

5 GRUDNIA

19 GRUDNIA