Józefosław

Ogłoszenia 22.03.20 r.

20 marca 2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(22 MARCA 2020 r.)

Drodzy parafianie, jako wasi duszpasterze dziękujemy wam za przestrzeganie rozporządzeń organów państwowych i kościelnych w czasie zagrożenia epidemicznego. Wiemy, że dla wielu z was jest to czas trudny, pełen niepokoju, lęku o swoje zdrowie i zdrowie waszych bliskich. Decyzje, które zostały podjęte, mają służyć dobru wspólnemu a przestrzeganie ich, ma pomóc w nierozprzestrzenianiu się epidemii.

W czasie każdej odprawianej Mszy świętej w kościele ogarniamy modlitwą wszystkich mieszkańców naszej parafii, wierzących i niewierzących, mieszkańców różnych wyznań i religii. Bóg jest Ojcem nas wszystkich.

Dziękujemy za wszelkie słowa życzliwości, które do nas kierujecie. Chcę, byście wiedzieli, że każdego dnia o godz. 20.30 wasi księża spotykają się na wspólnej modlitwie różańcowej w waszej intencji. W duchu jedności zachęcamy was, byście w waszych domach o tej godzinie, jeśli to możliwe, modlili się na różańcu razem z nami.

Zachęcamy również do korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych (codziennie w programie TVP1 o godz. 7.00 jest nadawana transmisja Mszy świętej z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz od poniedziałku do piątku w TVP3 Warszawa o godz. 20.00 transmisja z Jasnej Góry). Ze względu na obecną sytuację uczestnicząc w godny sposób we Mszy świętej za pośrednictwem środków społecznego przekazu – zachęcamy do przyjmowania komunii w sposób duchowy, polegający na głębokim pragnieniu przyjęcia komunii sakramentalnej, wyrażonej modlitewną prośbą, wypływającą z miłości do Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem.

Proszę o umożliwienie udziału we Mszy świętej w kościele osobom, które zamówiły intencje mszalne oraz mają uroczystości rodzinne związane z przystępowaniem do sakramentów.

Msze Święte i nabożeństwa w wielkim poście będą sprawowane jak dotychczas, jednakże prosimy o przestrzeganie rozporządzeń organów państwowych i decyzji Arcybiskupa Warszawskiego, co do liczby nie przekraczającej 45 osób + 2 księży i 3 osoby ze służby liturgicznej (50 osób); Droga krzyżowa w piątek o godz. 17.00 i 19.00. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedzielę o godz. 17.30. w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy wieczornej do godz. 21.00.

Dziękujemy za ofiary składane na tacę, a w sposób szczególny dziękuję parafianom, którzy w obecnej sytuacji w poczuciu odpowiedzialności i troski o wspólnotę parafialną przekazali ofiary na konto parafialne.  Niech Bóg wynagrodzi wam za wszelką życzliwość i otacza swoją opieką.

Wszystkim mieszkańcom naszej parafii, życzymy dobrego zdrowia, mądrości w działaniu, roztropności w podejmowaniu decyzji a nade wszystko pokoju serca, miłości w rodzinie i niezachwianej wiary. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego i opieka św. Józefa patrona naszej parafii towarzyszy wam każdego dnia.

Błogosławimy wam, + w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen

wasz ks. proboszcz razem z wikariuszami.

ROZPORZĄDZENIE

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzenia Arcybiskupa Warszawskiego z dnia 13 marca br., który uzupełnia komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. jako proboszcz parafii zarządzam co następuje:

– Proszę wszystkich parafian, by zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób (45 osób + 2 księży i 3 osoby ze służby liturgicznej), przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.

– proszę o umożliwienie udziału we Mszy świętej osobom, które zamówiły intencje mszalne oraz mają uroczystości rodzinne związane z przystępowaniem do sakramentów.

– Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przez Arcybiskupa Warszawskiego 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.

–  zachęcamy do przyjmowania komunii w sposób duchowy polegający na głębokim pragnieniu przyjęcia komunii sakramentalnej, wyrażonej modlitewną prośbą, wypływającą z miłości do Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem.

– komunię sakramentalną w kościele do odwołania będziemy udzielać wyłącznie na rękę.

Wskazania Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
dotyczące prewencyjnych środków w sytuacji zagrożenia koronawirusem

(skrót)

Kościół, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych do dnia 29 marca br. udziela dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Korzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad

  1. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk
  2. Komunię Świętą można przyjmować na rękę, do czego teraz zachęcamy
  3. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego
  4. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie
  5. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Zgodnie z Tradycją zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

12 marca 2020 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-724x1024.png