Józefosław

Ogłoszenia 18.08.2019

19 sierpnia 2019

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

(18 SIERPNIA 2019 ROK)

 1. W sierpniu Msze Święte w niedzielę odprawiane będą bez zmian natomiast w dzień powszedni o godz. 8.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00 do godz. 21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim. Spowiedź w niedzielę podczas każdej Mszy Świętej a w tygodniu pół godziny przed Mszą Świętą.
 2. Kancelaria parafialna w czasie wakacji, jest otwarta we wtorki i czwartki od godz. 19.00 do 20.00. w pilnych sprawach prosimy zwracać się do księży po każdej Mszy Świętej.
 3. W zakrystii przyjmujemy intencje mszalne na sierpień i kolejne miesiące.
 4. Odpowiadając na zauważoną potrzebę duszpasterską informujemy,
  że z początkiem października w naszej parafii rozpoczniemy przygotowanie osób dorosłych do sakramentu bierzmowania. Przygotowanie to, obejmuje osoby, które ukończyły 20 lat i z rożnych powodów nie przystąpiły do bierzmowania w czasie edukacji szkolnej. Zapraszamy do tego przygotowania studentów, młodzież pracującą, osoby przygotowujące się do zawarcia sakramentu małżeństwa (które nie żyją
  w konkubinacie), oraz małżonków po ślubie sakramentalnym, którzy jeszcze bierzmowania nie przyjęli. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje
  proboszcz w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Przyjmujemy, także na to przygotowanie osoby z całego dekanatu piaseczyńskiego, pod warunkiem przedstawienia stosownej zgody od proboszcza parafii miejsca zamieszkania.
 5. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z pracami wodno-kanalizacyjnymi, które jako parafia jesteśmy zobowiązani przeprowadzić w związku z pracami prowadzonymi
  na ul. Ogrodowej. Prace te, mają rozpocząć się w tym tygodniu.
 6. Wszystkim parafianom i gościom przybyłym do naszej świątyni, życzymy by Bóg wynagrodził waszą hojność związaną z troska o nasz kościół parafialny i obdarzył wszelkim dobrem.