Józefosław

Ogłoszenia 15.03.20 r.

13 marca 2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
(15 MARCA 2020 r.)

Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzenia Arcybiskupa Warszawskiego z dnia 13 marca br., który uzupełnia komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. jako proboszcz parafii zarządzam co następuje:

– Proszę wszystkich parafian, by zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób (45 osób + 2 księży i 3 osoby ze służby liturgicznej), przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.

– Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. zapowiedzianej w komunikacie Rady Stałej KEP, a udzielonej przez Arcybiskupa Warszawskiego 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.

– proszę o umożliwienie udziału we Mszy świętej osobom, które zamówiły intencje mszalne oraz mają uroczystości rodzinne związane z przystępowaniem do sakramentów.

–  zachęcamy do przyjmowania komunii w sposób duchowy polegający na głębokim pragnieniu przyjęcia komunii sakramentalnej, wyrażonej modlitewną prośbą, wypływającą z miłości do Boga i pragnieniu zjednoczenia się z Chrystusem.

– komunię sakramentalną w kościele do odwołania będziemy udzielać wyłącznie na rękę.

1. W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że zostały odwołane rekolekcje dla szkół znajdujących się na terenie naszej parafii. Zawieszamy również do 29 marca br. spotkania formacyjne dla wszystkich grup i wspólnot działających przy parafii.

2. Dzisiejsze spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej o godz. 16.00 – odwołane. Natomiast o tej godzinie zostanie odprawiona dodatkowa Msza Święta.

3. Mimo zagrożenia zdrowia Msze Święte i nabożeństwa w Wielkim Poście będą sprawowane jak dotychczas jednakże prosimy o przestrzeganie rozporządzeń organów państwowych i decyzji Arcybiskupa Warszawskiego co do liczby nie przekraczającej 45 osób + 2 księży i 3 osoby z służby liturgicznej (50 osób); Droga krzyżowa w piątek o godz. 17.00 i 19.00. Nabożeństwo Gorzkich żali w niedzielę o godz. 17.30. w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy wieczornej do godz. 21.00.

4. 19 marca odpust parafialny – Msze Święte jak w dzień powszedni.

5. Zebranie Duszpasterskiej Rady Parafialnej zostało przesunięte na środę
1 kwietnia o godz. 19.00.

6. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i konto parafialne. Niech błogosławieństwo Boże towarzyszy wszystkim w nadchodzącym tygodniu.

Wskazania Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
dotyczące prewencyjnych środków w sytuacji zagrożenia koronawirusem
(skrót)

Kościół, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych do dnia 29 marca br. udziela dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Korzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

  1. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk
  2. Komunię Świętą można przyjmować na rękę, do czego teraz zachęcamy
  3. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego
  4. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie
  5. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Módlmy się o wygaśnięcie epidemii, zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Zgodnie z Tradycją zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.”

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

12 marca 2020 r.