Józefosław

Ogłoszenia, 11 września 2016

11 września 2016
 1. Dziś Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła. Liturgia ukazuje nam grzech człowieka i miłosierdzie Boga. Człowiek sprzeniewierza się Bogu jak Naród Wybrany na pustyni, jak syn marnotrawny, ale Bóg jest kochającym i przebaczającym Ojcem.
 2. W poniedziałek o godzinie 19.00 w kościele spotkanie wszystkich rodziców dzieci z klas trzecich, które za rok przyjmą Pierwszą Komunię Świętą. Na spotkaniu zostaną podane informacje dotyczące przygotowania i przebiegu Pierwszej Komunii Świętej.
 3. W tym tygodniu w środę Święto Podwyższenia Krzyża, nawiązujące w swojej treści do Wielkiego Piątku. W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, która stała pod krzyżem. We wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, w piątek świetych męczenników Korneliusza i Cypriana, w sobotę zaś św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego biakupa Warszawy.
 4. Po wakacyjnej przerwie wracamy z konkursem parafialnym dla dzieci Jubileuszowa Akademia Najmłodszych z okazji Roku Miłosierdzia. Uczestników którzy brali udział w konkursie przez cały rok prosimy o odbiór nowych kart pytań umieszczonych przy oltarzu bocznym pod obrazem Jezusa Miłosiernego. Aktualne wyniki i pozostale informacje na parafialnej stronie internetowej w zakładce „JAN 2016”.
 5. W piątek spotkanie wszystkich uczestników Ruchu Światło-Życie. Msza św. w kościele o godzinie 18.00 a potem modlitwa uwielbienia połączona z czasem świadectwa. Zapraszamy także nowe osoby, które chciałyby należeć do tej wspólnoty.
 6. W sobotę o godzinie 10.00 w kościele spotkanie dla wszystkich ministrantów i kandydatów na ministrantów. Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do służby liturgicznej.
 7. Również w sobotę o godz. 10.00 próba scholii dziecięcej. Zapraszamy dzieci, które chciałyby śpiewać w scholii i w ten sposób chwalić Pana.
 8. Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, dlatego tak ważne jest jak najlepsze w niej uczestnictwo. Od przyszłej niedzieli przed każdą Mszą Świętą będzie krótkie wprowadzenie w poszczególne elementy Eucharystii, abyśmy mogli bardziej świadomie w niej uczestniczyć. W związku z tym prosimy o przychodzenie ma Mszę Świętą niedzielną 5 minut wcześniej.
 9. Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby wspólnoty Kościoła. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne.
 10. Spotkania Oazy Dzieci Bożych rozpoczną się w październiku.
 11. W imieniu Tego, który oddał za nas swoje życie, zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek po Mszy Świętej wieczornej czyli od 18.30 do 21.00.
 12. Przypominamy o godnym stroju w kościele. Odkryte ramiona czy plecy, krótkie spodenki a także krótkie spódnice i sukienki nie są godnym strojem na Eucharystię.
 13. Pan Bóg okazuje nam swoją miłość. My też okazujmy ją swoim najbliższym. Życzymy wszystkim dobrej niedzieli.