Józefosław

Ogłoszenia, 03 kwietnia 2016

3 kwietnia 2016

1. W poniedziałek, 4 kwietnia, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Oddajemy cześć Synowi Bożemu, Który stał się człowiekiem w łonie Maryi dziewicy. Bliskość Uroczystości Zwiastowania Pańskiego czyli Wcielenia Syna Bożego i Triduum Paschalnego ukazuje ścisły związek tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i tajemnicy Zbawienia przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Syn Boży stał się człowiekiem, aby przez tajemnicę Paschy przywrócić nam udział w życiu wiecznym. Dzień jutrzejszy jest również obchodzony jako Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie możliwość uroczystego przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy, w intencji poczętego dziecka i jego rodziców.

2. Kancelaria parafialna czynna będzie we wtorek i czwartek w godzinach 16.30-17.30 i 18.30-19.30.

3. 7 kwietnia – pierwszy czwartek miesiąca. Tego dnia modlimy się szczególnie o powołania kapłańskie. Po Mszy wieczornej różaniec za kapłanów.

4. 8 kwietnia, w piątek, o godz. 18.00 rozpoczyna się Kurs Filip dla kandydatów do bierzmowania. Prosimy o modlitwę, aby przyniósł on błogosławione owoce w życiu tych młodych ludzi. Przypominamy, że przygotowanie do bierzmowania jest dziełem całej wspólnoty parafialnej. Niektórzy prowadzą grupki w ramach tego przygotowania, wszyscy zaś jesteśmy wezwani, aby towarzyszyć kandydatom do bierzmowania choćby przez modlitwę za nich.Plan szczegółowy:

KFjózefosławplan 2016

5. W sobotę próba scholi o godz. 9.00. i spotkanie Dzieci Bożych o 10.00, a zbiórka ministrantów na boisku. Trening dla ministrantów ze szkoły podstawowej o 9.00, gimnazjum o 10.00 i ponadgimnazjalnej o 11.00.

6. Dziękujemy za wszystkie ofiary materialne i duchowe.

7. Prasa katolicka jest do nabycia w kiosku.

8. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli.

9. Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie pełnej ochrony życia człowieka.

Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka.

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.