Józefosław

Sakrament spowiedzi

1 maja 2015

Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy w niedziele w czasie Mszy świętej. W dni powszednie 25 minut przed Mszą św.

Forma przygotowania do spowiedzi: kliknij tutaj