Józefosław

Sakrament spowiedzi

1 maja 2015

Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy w niedziele w czasie Mszy świętej; w dni powszednie ok. 30 minut przed Mszą św.

Forma przygotowania do spowiedzi: kliknij tutaj