Józefosław

I Komunia święta 2018

1 października 2016

Do 1 października 2017 roku należy dostarczyć w kopercie: świadectwo chrztu dziecka (zwolnieni są ci rodzice, których dzieci były chrzczone w naszej parafii), podpisane zobowiązanie/deklarację rodziców (dokument rozdany na spotkaniu rodziców; dla nieobecnych – możliwość odbioru z zakrystii) oraz 100 zł (kwota ta obejmuje: różaniec, medalik, książeczkę, pamiątkę I Komunii Świętej oraz dekoracja ołtarza). Jest to warunkiem wpisania dziecka na listę przygotowujących się do I Komunii Świętej. Powyższe koperty proszę dostarczać w niedzielę po Mszy Świętej do zakrystii. Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie – osobiście – poinformować Ks. Proboszcza

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2018

 

Terminy I Komunii św.:

  I TURA  godz. 10:00 II TURA godz. 12:30
12 V 2018
(sobota)
SP Międzynarodowa (ks. Mateusz)
SP Heliantus (s. Łukasza)
SP Gaudeamus (p. Katarzyna)
SP Magellan (p. Anita)
SP Odkrywcy (p. Anita)
19 V 2018
(sobota)
Kl. 3B, 3C, 3D, 3H SP Kameralna (p. Maria) Kl. 3I, 3J, 3Ł SP Kameralna (p. Jadwiga)
SP Julianowska (p. Maria)
26 V 2018
(sobota)
Kl. 3F, 3G, 3L SP Kameralna (p. Ilona) Kl. 3A, 3E, 3K SP Kameralna (p. Krystyna)

 

 

Próby (godz. 19:30):

Międzynarodowa, Heliantus, Gaudeamus 7 V (pon), 9 V (śr)
Magellan, Odkrywcy 8 V (wt), 10 V (czw)
Kl. 3B, 3C, 3D, 3H SP Kameralna (p. Maria) 14 V (pon), 16 V (śr)
Kl. 3I, 3J, 3Ł SP Kameralna (p. Jadwiga)
SP Julianowska
15 V (wt), 17 V (czw)
Kl. 3F, 3G, 3L SP Kameralna (p. Ilona) 21 V (pon), 23 V (śr)
Kl. 3A, 3E, 3K SP Kameralna (p. Krystyna) 22 V (wt), 24 V (czw)

 

Spowiedź – piątek przed dniem I Komunii św.

                Dwie tury 16:30 i 19:30 (nie według tur komunijnych, ale według planu lekcji: klasy, które w piątek lekcje mają w szkole rano przychodzą na spowiedź na 16:30; klasy, które lekcje w piątek mają w szkole na popołudnie do spowiedzi przychodzą na 19:30)

 

Biały Tydzień (niedziela – piątek po dniu I Komunii św.)

W niedzielę dzieci uczestniczą we Mszy Świetej w swoich turach: 1 tura o 9.30; 2 tura o 11.00.
Od poniedziałku do piątku w białym tygodniu dzieci uczestniczą we wszystkie dni we Mszy świętej
o godzinie 18.00

 


PRZYGOTOWANIE DUCHOWE

W każdą niedzielę dziecko wraz z rodzicami uczestniczy we Mszy świętej niedzielnej.
Sugerowana godzina 11:00 (Msza z udziałem dzieci).

Raz w miesiącu specjalna Msza święta dla uczniów klas komunijnych i ich rodziców. Niedziela godz. 16:00. Udział dziecka wraz z rodzicami jest obowiązkowy. W wypadku braku możliwości uczestnictwa  w liturgii w terminie dla swojej grupy należy uczestniczyć w spotkaniu na ten sam temat w terminie przewidzianym dla innej grupy.

Grafik i tematyka spotkań:

TERMIN A TERMIN B TERMIN C TEMAT
Kl. 3A, 3E, 3K
SP Kameralna (p. Krystyna)Kl. 3F, 3G, 3L
SP Kameralna (p. Ilona) 
Kl. 3B, 3C, 3D, 3H SP Kameralna
(p. Maria)Kl. 3I, 3J, 3Ł
SP Kameralna
(p. Jadwiga)SP Julianowska
(p. Maria)
Międzynarodowa
(ks. Mateusz)Heliantus
(s. Łukasza)Gaudeamus
(p. Katarzyna)

Magellan (p. Anita)

Odkrywcy (p. Anita)

24 września 1 października 8 października Dzieci  otrzymują RÓŻAŃCE
12 listopada 19 listopada 26 listopada Modlitwa za zmarłych (dzieci przygotowują i przynoszą kartki
z wypisanymi imionami bliskich zmarłych)
3 grudnia 10 grudnia 17 grudnia Poświęcenie i wręczenie MEDALIKÓW.
4 lutego 11 lutego 18 lutego Dzieci otrzymują KSIĄŻECZKI/MODLITEWNIKI.
3 marca 10 marca 17 marca Wielkopostny dzień skupienia dla dzieci
i rodziców (sobota)
4 marca 11 marca 18 marca Poświęcenie KRZYŻY (Wielki Post) – dzieci przynoszą krzyż ścienny z domu.
Jeśli posiadają – ten używany,
jeśli nie posiadają – rodzina zakupuje.
8 kwietnia 15 kwietnia 22 kwietnia ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH. Dzieci przychodzą ze świecami (najlepiej z tymi
od sakramentu chrztu).
Można zaprosić rodziców chrzestnych.

 

 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW

Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania dla rodziców. Przewidywane terminy spotkań:

 

Drugi PONIEDZIAŁEK miesiąca  godz. 19:00
11
września
9 pażdziernika 13 listopada 11
grudnia
8
stycznia
12
lutego
W marcu dzień skupienia dla dzieci i rodziców (terminy w tabelce powyżej) 9
kwietnia

               

 

 

NABOŻEŃSTWA ROKU LITURGICZNEGO

 

RÓŻANIEC – Październik

Różaniec z udziałem dzieci przez cały październik codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17.30.

Każde dziecko wybiera jeden dzień tygodnia (najbardziej dogodny choćby pod względem planu lekcji) i w tym dniu przez cały październik uczestniczy w nabożeństwie różańcowym. Zachęcamy do udziału codziennego. Jeden raz w miesiącu udział jest obowiązkowy  – wówczas na różaniec przychodzą i nabożeństwo animują całe klasy według nastepującego porządku:

DZIEŃ KLASA   DZIEŃ KLASA   DZIEŃ KLASA
2 X (pon) 3F Kameralna
(p. Ilona)
12 X (czw) 3C Kameralna
(p. Maria)
24 X (wt) Odkrywcy-cz.II
(p. Anita)
3 X (wt) 3H Kameralna
(p. Maria)
13 X (pt) Międzynarodowa (ks. Mateusz) 25 X (śr) 3I Kameralna
(p. Jadwiga)
4 X (śr) 3A Kameralna
(p. Krystyna)
16 X (pon) Gaudeamus-cz.I
(p. Katarzyna)
26 X (czw) 3K Kameralna
(p. Krystyna)
5 X (czw) 3B Kameralna
(p. Maria)
17 X (wt) Magellan-cz.I
(p. Anita)
27 X (pt) 3L Kameralna
(p. Ilona)
6 X (pt) 3G Kameralna
(p. Ilona)
18 X (śr) Kameralna
(p. Jadwiga)
30 X (pon) Gaudeamus-cz.II
(p. Katarzyna)
9 X (pon) Heliantus
(s. Łukasza)
19 X (czw) SP Julianowska
(p. Maria)
31 X (wt) Magellan-cz.II
(p. Anita)
10 X (wt) Odkrywcy-cz.I
(p. Anita)
20 X (pt) 3D Kameralna
(p. Maria)
11 X (śr) 3E Kameralna
(p. Krystyna)
23 X (pon) 3J Kameralna
(p. Jadwiga)


RORATY w Adwencie

Przez cały grudzień od poniedziałku do soboty są specjalne Msze Roratnie o godzinie 6.30. Po nich dla dzieci jest śniadanie. Każde dziecko wybiera jeden dzień tygodnia (najbardziej dogodny choćby pod względem planu lekcji) i minimum w tym dniu przez cały adwent uczestniczy w Mszy Roratniej.
Zachęcamy do udziału codziennego.

DROGA KRZYŻOWA

                W każdy piątek Wielkiego Postu droga krzyżowa z udziałem dzieci jest o godz. 17.30.
Zapraszamy do udziału co tydzień.
W wyznaczonym terminie zobligowane do uczestnictwa są wyznaczone klasy według grafiku:

Termin 16 lutego 23 lutego 2 marca 9 marca 16 marca
 

 

Klasa

/szkoła

Kl. 3B, 3C, 3D, 3H SP Kameralna
(p. Maria)
Kl. 3I, 3J, 3Ł
SP Kameralna
(p. Jadwiga) Julianowska (p. Maria)
Kl. 3F, 3G, 3L
SP Kameralna
(p. Ilona)Międzynarodowa (ks. Mateusz)
Kl. 3A, 3E, 3K
SP Kameralna (p. Krystyna)Heliantus
(s.  Łukasza)
Gaudeamus
(p. Katarzyna)Magellan
(p. Anita)

Odkrywcy
(p. Anita)

 

PRZYGOTOWANIE INTELEKTUALNE

 1. Uczeń-kandydat do przyjęcia sakramentu pokuty i I Komunii św. systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w lekcjach religii w ramach zajęć w szkole.

2. Przygotowanie intelektualne zakłada znajomość tzw. małego katechizmu i materiału przypisanego programem nauczania. Poszczególne modlitwy i treści katechizmu są wprowadzane i omawiane na lekcjach religii w klasach 1-3 według podane poniższej porządku. Za przyswojenie przez dziecko poszczególnych treści jest odpowiedzialny rodzic/opiekun. Weryfikacja znajomości odbywa się u katechety w ramach szkolnej lekcji religii w wyznaczonych terminach. Uczeń zaniedbujący niniejszy obowiązek bierze udziałw egzaminie u Księdza Proboszcza. Uczniowie systematycznie wywiązujący się z materiału u katechety zostają zwolnieni z egzaminu u Księdza Proboszcza.

 

Klasa I Klasa II Klasa III
Znak Krzyża Główne prawdy wiary 10 Przykazań Bożych
Ojcze nasz Modlitwa za zmarłych Przykazania Kościelne
Aniele Boży Skład Apostolski Grzechy główne
Zdrowaś Maryjo Pytania katechetyczne (cz.1) Warunki dobrej spowiedzi
Przykazanie miłości 7 sakramentów Formuła spowiedzi
Akty wiary, miłości, nadziei i żalu Pytania katechetyczne (cz. 2)
Chwała Ojcu

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA NA BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ, czyli treść deklaracji podpisanej przez każdego rodzica/opiekuna dziecka przygotowującego się do przyjęcia I Komunii św. w naszej parafii

 

 

Drodzy Rodzice,

Rozpoczyna się czas bezpośredniego przygotowania Waszych dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. Kiedy przybyliście do kościoła, aby prosić o chrzest dla Waszego dziecka ksiądz zapytał Was: „Prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?” Odpowiedzieliście, że jesteście świadomi. Od tego momentu podjęliście trud wychowania Waszego dziecka w wierze, a więc również rozpoczęliście przygotowanie go do Pierwszej Komunii Świętej. Dziękuję Wam, za ten wysiłek.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii wygląda następująco:

– Rodzice są pierwszymi wychowawcami dziecka, stąd oczekuje się od nich należytego przykładu i zaangażowania w całym okresie przygotowawczym oraz codziennej modlitwy z dzieckiem.

– Bliższe przygotowanie do I Komunii Świętej rozpoczeło się w pierszej klasie szkoły podstawowej. Trzecia klasa jest czasem bezpośredniego przygotowania.

– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem uczestniczą we Mszy Świętej.

– Raz w miesiącu w niedzielę o godzinie 16.00 jest specjalna Msza Święta dla rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej.

– Rodzice uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.

– Wskazane jest, aby Rodzice na początku okresu przygotowań dziecka do Pierwszej Komunii świętej przystąpili do spowiedzi i przystępowali w niedziele do Komunii Świętej. W ten sposób poprzez własny przykład mogą pokazać dziecku wartość Eucharystii w życiu.

– W ramach katechezy szkolnej dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Rodzice są odpowiedzialni za przyswojenie przez dziecko obowiązującego materiału z katechizmu i modlitw.

– Ważnym elementem przygotowania jest uczestnictwo w nabożeństwach Roku Liturgicznego: nabożeństwa różańcowe (październik), roraty (Adwent), Droga Krzyżowa (Wielki Post), w których dziecko uczestniczy możliwie najczęściej.

– W całym okresie przygotowania rodzice współpracują z katechetami.

– Pierwsza Komunia Święta wprowadza dziecko w życie sakramentalne Kościoła, dlatego rodzice przyjmują obowiązek rozwoju życia religijnego dziecka w przyszłości w tym również posyłania go na lekcje religii w następnych klasach.

Drodzy Rodzice, jeśli chcecie, aby Wasze dziecko przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej w Parafii pw. św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu proszę podpisać poniższe zobowiązanie i podać potrzebne dane swojego dziecka.

Ks. Andrzej Pawlak – Proboszcz