Józefosław

Kontakt

13 września 2014

Parafia św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu

05-509 Piaseczno, Józefosław, ul. Ogrodowa 3
tel. 22 750 76 77 (Kancelaria – w godzinach pracy)
nowy e-mail: jozefoslaw.parafia@gmail.com

tel. w sprawie chorych i niedzielnej Komunii świętej: 736-677-588

Kancelaria Parafialna

1) Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 19:00 – 20:00

2) Środa w godz. 09.30 – 10.30

Nr konta 

Bank PKO S.A. Piaseczno

59 1240 6351 1111 0000 4814 4351

NIP

123-08-98-689

REGON

013166124

Jesteśmy na FB

https://www.facebook.com/ParafiaJozefoslaw

Duszpasterze:

Proboszcz:

  • Ksiądz dr Andrzej Pawlak

Wikariusze:

  • Ksiądz Mateusz Oborzyński,
  • Ksiądz Jakub Rosiński
  • Ksiądz Rafał Urbiak
  • Ksiądz Błażej Węgrzyn (mail: xbwegrzyn@gmail.com)
Informacja o wydawaniu dokumentów kościelnych
Dokumenty kościelne objęte są ustawą o ochronie danych osobowych i tym samym nie ma możliwości wydawania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest wystawienie tym osobom każdorazowo pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:
  •  imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia do odbioru dokumentu
  • imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dokumentu
  • szczegóły odbieranego dokumentu (rodzaj, cel itd.)
  • datę i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Osoba przedstawia w kancelarii upoważnienie wraz z dowodem osobistym.