Józefosław

Kontakt

13 września 2014

Parafia św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu

05-509 Piaseczno, Józefosław, ul. Ogrodowa 3
tel. 22 750 76 77 (kancelaria)
nowy e-mail: jozefoslaw.parafia@gmail.com

Kancelaria Parafialna

1) Wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 17.00 oraz 19.00 – 20.00

2) Środy w godz. 09.30 – 10.30

Uwaga: W związku z wizytą duszpasterską, kancelaria parafialna w grudniu i styczniu 2017-18 czynna będzie we wtorek i czwartek tylko w godzinach 16.00 – 17.00 i w środę w godzinach 9.30 – 10.30.

Nr konta 

Bank PKO S.A. Piaseczno

59 1240 6351 1111 0000 4814 4351

Jesteśmy na FB

https://www.facebook.com/ParafiaJozefoslaw

Duszpasterze:

Proboszcz: Ksiądz dr Andrzej Pawlak

Wikariusze: Ksiądz Mateusz Oborzyński, Ksiądz Błażej Węgrzyn (mail: xbwegrzyn@gmail.com; tel. ws. chorych i niedzielnej Komunii świętej: 736-677-588)

Rezydent: Ksiądz Stefan Bernat

Informacja o wydawaniu dokumentów kościelnych
Dokumenty kościelne objęte są ustawą o ochronie danych osobowych i tym samym nie ma możliwości wydawania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest wystawienie tym osobom każdorazowo pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:
  •  imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia do odbioru dokumentu
  • imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dokumentu
  • szczegóły odbieranego dokumentu (rodzaj, cel itd.)
  • datę i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.
Osoba przedstawia w kancelarii upoważnienie wraz z dowodem osobistym.