Józefosław

Kolęda-wizyta duszpasterska

29 grudnia 2016

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską 2016/2017. Przeszliśmy mniej więcej pół parafii tzn. prawie cały Józefosław, część Warszawy, Mysiadła i Kierszka należącą do naszej parafii, oraz 4 ulice z Piaseczna. Ogółem zapukaliśmy do 4825 (czterech tysięcy dwudziestu pięciu) mieszkań, przyjęło nas 1720 (tysiąc siedemset dwadzieścia) rodzin; w 704 (siedemset czterech) mieszkaniach odmówiono nam wizyty a 2400 (dwa tysiące czterysta) mieszkań było zamkniętych. Serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy przyjęli nas z gościnnością i otwartością. Składamy również Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej okazji.