Józefosław

Kancelaria Parafialna

18 sierpnia 2018

Kancelaria Parafialna

1) Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz. 19.00 – 20.00

2) Środa w godz. 09.30 – 10.30

Informacja o wydawaniu dokumentów kościelnych
Dokumenty kościelne objęte są ustawą o ochronie danych osobowych i tym samym nie ma możliwości wydawania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest wystawienie tym osobom każdorazowo pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:
  •  imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia do odbioru dokumentu
  • imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dokumentu
  • szczegóły odbieranego dokumentu (rodzaj, cel itd.)
  • datę i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Osoba przedstawia w kancelarii upoważnienie wraz z dowodem osobistym.