Józefosław

Kancelaria Parafialna

18 lipca 2019

Kancelaria parafialna będzie czynna:

Poniedziałek  – czwartek godz. 19:00 – 20:00

Dodatkowo w środę 9:00 – 10:00

Telefon kontaktowy – 604 166 795

Informacja o wydawaniu dokumentów kościelnych
Dokumenty kościelne objęte są ustawą o ochronie danych osobowych i tym samym nie ma możliwości wydawania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest wystawienie tym osobom każdorazowo pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:
  •  imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia do odbioru dokumentu
  • imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dokumentu
  • szczegóły odbieranego dokumentu (rodzaj, cel itd.)
  • datę i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Osoba przedstawia w kancelarii upoważnienie wraz z dowodem osobistym.