Józefosław

Kancelaria Parafialna

18 sierpnia 2018

UWAGA!

W okresie wakacyjnym 2019 r. kancelaria parafialna będzie czynna:

Wtorek i czwartek godz. 19:00 – 20:00

Informacja o wydawaniu dokumentów kościelnych
Dokumenty kościelne objęte są ustawą o ochronie danych osobowych i tym samym nie ma możliwości wydawania ich osobom trzecim. Wyjątkiem jest wystawienie tym osobom każdorazowo pisemnego upoważnienia, które powinno zawierać:
  •  imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia do odbioru dokumentu
  • imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dokumentu
  • szczegóły odbieranego dokumentu (rodzaj, cel itd.)
  • datę i czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia.

Osoba przedstawia w kancelarii upoważnienie wraz z dowodem osobistym.