Józefosław

I Komunia Święta 2019

23 września 2018

Ks. Andrzej wybrał stroje do I Komunii. Mierzenie przed szyciem odbędzie się w sobotę 19 tycznia w sali JP II w godzinach 9-12

 

 

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 2019 – aktualizacja 06/10/2018

 •  Terminy I Komunii św.:

I TURA  godz. 10:00

II TURA godz. 12:30

11 V 2019 (sobota)

Szkoły Prywatne:  Gaudeamus, Heliantus, Magellan, Międzynarodowa, Odkrywców.

18 V 2018 (sobota)

Kameralna 3a, 3b, 3c

Kameralna 3d, 3e, 3f ;

Jedynka Julianów

 

 • Próby (godz. 19:30):

Szkoły Prywatne:  Gaudeamus, Heliantus, Magellan, Międzynarodowa, Odkrywców.

6 V (pon), 8 V (śr)

Kameralna 3a, 3b, 3c

13 V (pon), 15 V (śr)

Kameralna 3d, 3e, 3f;

Jedynka Julianów

14 V (wt), 16 V (czw)

 

 • Spowiedź – piątek przed dniem I Komunii św.
  • Szkoły prywatne  godz 16.30
  • Szkoła na Kameralnej i Jedynka z Julianowa dwie tury 16:30 i 19:30 (nie według tur komunijnych, ale według planu lekcji: klasy, które w piątek lekcje mają w szkole rano przychodzą na spowiedź na 16:30; klasy, które lekcje w piątek mają w szkole na popołudnie do spowiedzi przychodzą na 19:30)

 

 • Biały Tydzień (niedziela – piątek po dniu I Komunii św.)
  • Szkoły prywatne  – dzieci uczestniczą we Mszy Świętej o godz. 11.00. Od poniedziałku do piątku w białym tygodniu dzieci uczestniczą we wszystkie dni we Mszy świętej o godzinie 18.00
  • Szkoła na Kameralnej i Jedynka z Julianowa  – w niedzielę dzieci uczestniczą we Mszy Świętej w swoich turach: 1 tura o 9.30; 2 tura o 11.00. Od poniedziałku do piątku w białym tygodniu dzieci uczestniczą we wszystkie dni we Mszy świętej o godzinie 18.00

 

 PRZYGOTOWANIE DUCHOWE

 • W każdą niedzielę dziecko wraz z rodzicami uczestniczy we Mszy świętej niedzielnej. Sugerowana godzina 9.30 lub 11:00 (Msza z udziałem dzieci).
  • Uczestnictwo we Mszy Świętej dziecka poświadcza rodzic podpisem w dzienniczku. Dodatkowo dzieci otrzymują tzw. owieczkę.
 • Raz w miesiącu specjalna Msza święta dla uczniów klas komunijnych i ich rodziców.
  • Niedziela godz. 9.30 – szkoła na ul. Kameralnej i Jedynka z Julianowa, godz. 11.00 –  szkoły prywatne.
  • Grafik i tematyka:

TERMIN

TEMAT

7 października

Dzieci  otrzymują RÓŻAŃCE

4 listopada

Modlitwa za zmarłych
(dzieci przygotowują i przynoszą kartki
z wypisanymi imionami bliskich zmarłych)

9 grudnia

Poświęcenie i wręczenie MEDALIKÓW

13 stycznia

Dzieci otrzymują KSIĄŻECZKI/MODLITEWNIKI

17 lutego

Wręczenie Ewangelii

9 marca

Wielkopostny dzień skupienia dla dzieci
i rodziców (sobota)

10 marca

Poświęcenie KRZYŻY (Wielki Post) –
dzieci przynoszą krzyż ścienny z domu.
Jeśli posiadają – ten używany,
jeśli nie posiadają – rodzina zakupuje.

28 kwietnia

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH.
Dzieci przychodzą ze świecami
(najlepiej z tymi od sakramentu chrztu).
Można zaprosić rodziców chrzestnych.

 

 

SPOTKANIA DLA RODZICÓW – Sala Jana Pawła II

 • Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania dla rodziców. Spotkania będą trwały około półtorej godziny.
  • Na spotkanie prosimy przynieść Pismo Święte i Zeszyt Rodzinny Nauczycielu dobry.
  • Ksiądz opiekujący się daną grupą będzie przeprowadzał także rozmowy z rodzicami i dziećmi. Pierwsza taka rozmowa odbędzie się w październiku lub listopadzie, a druga w marcu.
  • Prosimy zarezerwować sobie czas. Przewidywane terminy spotkań:

Magellan, Odkrywców, Heliantus, Gaudeamus

Poniedziałek g. 19.00

8 X

19 XI

10 XII

7 I

18 II

11 III

8 IV

ks. Jakub

Międzynarodowa,
Kameralna 3a, Jedynka Julianów

Wtorek g.19.00

9 X

20 XI

11 XII

8 I

19 II

12 III

9 IV

ks. Błażej

Kameralna 3b, 3c

Środa g. 19.00

10 X

21 XI

12 XII

9 I

20 II

13 III

10 IV

ks. Mateusz

Kameralna 3d, 3e, 3f

Czwartek g. 19.00

11 X

22 XI

13 XII

10 I

21 II

14 III

11 IV

ks. Rafał

 

NABOŻEŃSTWA ROKU LITURGICZNEGO

 • RÓŻANIEC – Październik
  • Różaniec z udziałem dzieci przez cały październik codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17.15.
  • Każde dziecko wybiera jeden dzień tygodnia (najbardziej dogodny choćby pod względem planu lekcji) i w tym dniu przez cały październik uczestniczy w nabożeństwie różańcowym. Zachęcamy do udziału codziennego. Jeśli dziecko nie jest na różańcu w kościele odmawia go w domu. Uczestnictwo w różańcu w kościele bądź odmówienie go w domu poświadcza rodzic podpisem w dzienniczku.
  • Grafik klas:

DZIEŃ

KLASA

 

DZIEŃ

KLASA

 

DZIEŃ

KLASA

1 X (pon)

Magellan
(p. Anita)

11 X (czw)

Międzynarodowa
(p. Ewelina)

23 X (wt)

Odkrywców
(p. Anita)

2 X (wt)

3A Kameralna
(p. Maria)

12 X (pt)

3E,F Kameralna
(p. Maria)

24 X (śr)

Heliantus
(s. Łukasza)

3 X (śr)

Gaudeamus
(p. Marcin)

15 X (pon)

Jedynka Julianów
(p. Maria)

25 X (czw)

3D Kameralna
(p. Maria)

4 X (czw)

3B Kameralna
(p. Maria)

16 X (wt)

Magellan
(p. Anita)

26 X (pt)

Międzynarodowa
(p. Ewelina)

5 X (pt)

Odkrywców
(p. Anita)

17 X (śr)

3A Kameralna
(p. Maria)

29 X (pon)

3E,F Kameralna
(p. Maria)

8 X (pon)

3C Kameralna
(p. Maria)

18 X (czw)

Gaudeamus
(p. Marcin)

30 X (wt)

Jedynka Julianów
(p. Maria)

9 X (wt)

Heliantus
(s. Łukasza)

19 X (pt)

3B Kameralna
(p. Maria)

10 X (śr) 3D Kameralna
(p. Maria)
22 X (pon)

3C Kameralna
(p. Maria)

 

 • RORATY w Adwencie
  • Przez cały grudzień od poniedziałku do soboty są specjalne Msze Roratnie o godzinie 6.30. Po nich dla dzieci jest śniadanie. Każde dziecko wybiera jeden dzień tygodnia (najbardziej dogodny choćby pod względem planu lekcji) i minimum w tym dniu przez cały adwent uczestniczy w Mszy.
  • Zachęcamy do udziału codziennego. Uczestnictwo we Mszy Świętej dziecka poświadcza rodzic podpisem w dzienniczku.

 

 • DROGA KRZYŻOWA
  • W każdy piątek Wielkiego Postu droga krzyżowa z udziałem dzieci jest o godz. 17.15.
  • Zapraszamy do udziału co tydzień. Uczestnictwo  dziecka poświadcza rodzic podpisem  w dzienniczku
  • W wyznaczonym terminie zobligowane do uczestnictwa są wyznaczone klasy według grafiku:

Termin

8 marca

13 marca

22 marca

29 marca

5 kwietnia

12 kwietnia

 

Klasa / szkoła

3A, 3B, 3C
Kameralna
(p. Maria)

 

3D, 3E,  3F
Kameralna

 Jedynka Julianów
(p. Maria)

Gaudeamus
(p. Marcin)

Międzynarodowa
(p. Ewelina)

Heliantus
(s.  Łukasza)

Magellan
(p. Anita)

 

Odkrywcy
(p. Anita)

chętni

 

PRZYGOTOWANIE INTELEKTUALNE

 1.  Uczeń-kandydat do przyjęcia sakramentu pokuty i I Komunii św. systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w lekcjach religii w ramach zajęć w szkole.
 2. Przygotowanie intelektualne zakłada znajomość tzw. małego katechizmu i materiału przypisanego programem nauczania. Poszczególne modlitwy i treści katechizmu są wprowadzane i omawiane na lekcjach religii w klasach 1-3 według podane poniższej porządku. Za przyswojenie przez dziecko poszczególnych treści jest odpowiedzialny rodzic/opiekun. Weryfikacja znajomości odbywa się u katechety w ramach szkolnej lekcji religii w wyznaczonych terminach. Uczeń zaniedbujący niniejszy obowiązek bierze udział
  w egzaminie u Księdza Proboszcza. Uczniowie systematycznie wywiązujący się z materiału u katechety zostają zwolnieni z egzaminu u Księdza Proboszcza.
 3. Grafik tekstów modlitw:

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Znak Krzyża

Główne prawdy wiary

10 Przykazań Bożych

Ojcze nasz

Modlitwa za zmarłych

Przykazania Kościelne

Aniele Boży

Skład Apostolski

Grzechy główne

Zdrowaś Maryjo

Pytania katechetyczne (cz.1)

Warunki dobrej spowiedzi

Przykazanie miłości

7 sakramentów

Formuła spowiedzi

Akty wiary, miłości,
nadziei i żalu

Pytania katechetyczne (cz. 2)

Chwała Ojcu